Extra föreningsstämma 18 nov 2020

Extra föreningsstämma hålls den 18 november kl. 15:30 på Scandic Elmia Jönköping. Fullmäktige och övriga deltagare deltar via det digitala verktyget ”easymeet online” med individuell inloggning.

Vid ordinarie stämma den 14 maj beslutades att vid en extra stämma i november bestämma ersättningar och arvoden, genomföra val samt behandla inkomna motioner från Växa Sveriges kretsmöten. Utöver detta kommer ett stadgeändringsförslag behandlas.

Innan extra stämman startar hålls ett informationspass om Växa Sverige av styrelseordförande Marita Wolf samt information från VikingGenetics via styrelseordförande Lars-Inge Gunnarsson. 

Växa Sveriges styrelseordförande Marita Wolf står inte till förfogande för omval, se pressmeddelande.
Pressmeddelande: Jag lämnar över ett kunskapsföretag med strategi, förmåga och ambition

Stämmovalberedningen föreslår stämman för omval till Växa Sveriges styrelse: Anders Ramström - Östra Ämtervik, Catarina Bengtsson - Långås och Gustav Kämpe - Karlsborg. Till nyval förslår valberedningen Anna Samuelsson, Kalset, Skeppshult. 

Motioner och motionssvar till extra föreningsstämman 

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02