Glöm inte att plocka bort tjuren

Undvik tjuvbetäckning av kvigkalvarna genom att ta bort tjuren i tid. Det finns fall där så unga kvigor som 3 månader blivit dräktiga.

Förebygg tjuvbetäckning

Köttraskvigor blir ofta könsmogna tidigt. I vissa raser är det inte ovanligt att de börjar brunsta redan före fem månaders ålder. Om de betäcks och blir dräktiga så tidigt finns stor risk för en komplicerad kalvning, där både kviga och kalv riskerar livet.

Ge kvigan en bra start och uppväxt

Förebygg tjuvbetäckning genom att:

  • skilja på de kor som har tjurkalv och de som har kvigkalv, så att de bildar olika grupper
  • ta bort avelstjuren från gruppen med kvigkalvar
    - senast när den äldsta kvigkalven är fyra månader gammal.

Vid misstänkt tjuvbetäckning

Kontakta din djurhälsoveterinär om du misstänker eller vet att en kvigkalv blivit betäckt. För att det kunna abortera henne måste det göras så snart som möjligt. Det går däremot inte abortera under den första veckan efter betäckning. Och efter 150 dagars dräktighet är det mycket svårt att lyckas.

Det här är självklart inte en behandling som ska nyttjas som rutin, utan endast som en lösning i undantagsfall.

Läs mer om tjuvbetäckning

Arbetar som:
Avelsrådgivare, Raskontakt Kött

Telefon:
010-471 05 13

Mobiltelefon:
076-109 08 46