Glöm inte rapportera betäckningsperiod

Nu är det hög tid för dig med dikor att rapportera in betäckningsperioden. Betäckningsdatumet ger dig koll på kalvarnas fäder.

Du som har dikor behöver komma ihåg att rapportera in en betäckningsperiod för korna och vilken tjur som har använts. Betäckningsdatumet används för att ge kalven som föds nästa år rätt far.

Finns inga betäckningar eller semineringar rapporterade, kommer kalvarna att sakna far. Betäckningar kan rapporteras via Min Gård, KKPC eller Inrapportering via webb.

Ser du att dina kalvar som fötts i år saknar far, kan du rapportera fjolårets betäckningsperiod i efterhand på det vanliga sättet.

Så rapporterar du i MinGård®

  1. Välj ut de djur som är betäckta genom att klicka på lilla kon längst till vänster, för att skicka dem till rapporteringskorgen.


  2. Öppna rapporteringskorgen, klicka på knappen Semineringar/Betäckningar.


  3. Välj Fribetäckning, rapportera sedan in betäckningen och klicka Spara och Stäng.

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 09 06