Grunden för rena slaktdjur läggs nu

Gödselavdrag vid slakt är kostsamt. Kostnaden hamnar runt 600-2000 kronor per djur, beroende på föroreningens omfattning.

Perfekt vid installning

När djuren väl har börjat samla på sig ett gödsel-pansar är det svårt att få dem rena igen. Lägg grunden för rena djur vid nästa års slakt genom att klippa dem i samband med installning. Klippta, och därav lagom varma, djur växer också bättre.

Tips!
Smutsiga eller lurviga djur klipps enklast med klippskär anpassade till får.

Svårt att hinna med?

Hör av dig till avbytarservice om du önskar hjälp med koklippning.

Mer om koklippning och kontaktuppgifter hittar du här