Håll koll på betestillgången

Hur mycket bete finns det, och till hur många kor och dagar räcker det? Tips! Mät betestillgången i fält och få koll på hur du ligger till.

Börja med den fålla som står närmast i tur för avbetning

 • Använd en ram som är 0,5 X 0,5 meter.
 • Placera den på ett representativt ställe i betesfållan.
  Är betesfållan ojämn kan det vara bra att klippa på flera ställen och räkna på ett genomsnitt.
 • Ruska bort vatten från gräset innan klippning ifall det är regnvått
 • Klipp gräset inom ramen med ca 4 cm stubbhöjd och samla ihop det.
 • Väg gräsklippet på en hushållsvåg.

 • Räkna om till kg ts per ha med följande formel:
  Gräsvikt (kg) X TS (%) X 40 000 = kg TS/ha i betesfållan (det finns 40 000 kvadrater på 1 ha)
  - Ts-halten får man bäst fram genom att köra gräsklippet i en ts-mätare.
  - Alternativt kan man skatta det genom att gå in i nedanstående tabell:

Tabell 1. Skattning av torrsubstanshalten i bete % (TS)

Väder  Gräs %
 TS Allmänt regnväder 14-15
2:a rotationen i betesrotationen bland fållorna / blandat solsken och regnskurar 16-17
1:a rotationen på våren / torrt väder 18-19
Över en vecka av solsken och hög temperatur 20-21
Torka 22-23
 • TS är högre då det finns mer dött, gult, material i botten av grässvålen.
 • TS är lägre om gräset är grönt och bladrikt.
 • TS är i regel 2-3 enheter högre på eftermiddagen jämfört med på morgonen.