Har du robotsystem?

Växa Sverige i samarbete med SLU RådNu, önskar din hjälp med att svara på en enkät om arbetsmiljö och rådgivning för företag med robot.

Får vi låna några minuter av din tid?

Om du inte hunnit svara, har du fortfarande möjlighet fram till och med 15:e april.
Enkäten tar cirka 5-10 minuter att göra och dina svar är anonyma.

Till enkäten

Undersökningen är en del av projektet Mjölkproducenters upplevelser av arbetsmiljö och arbetsprestation i robotiserade system. Projektet finansieras av Kungliga Skogs- och lantbruksakademin.

Har du frågor eller synpunkter, är du välkommen att höra av dig till:
Christina Lundström 070-774 30 88 christina.lundstrom@slu.se
Jannica Krafft 070-768 04 47 jannica.krafft@vxa.se

enkatprojekt.jpg