Har du robotsystem?

Får vi låna några minuter av din tid? Växa Sverige i samarbete med SLU RådNu, önskar din hjälp med att svara på en enkät om arbetsmiljö och rådgivning för företag med robot.

Enkäten tar cirka 5-10 minuter att göra och dina svar är anonyma.

Till enkäten

Undersökningen är en del av projektet Mjölkproducenters upplevelser av arbetsmiljö och arbetsprestation i robotiserade system. Projektet finansieras av Kungliga Skogs- och lantbruksakademin.

Har du frågor eller synpunkter, är du välkommen att höra av dig till:
Christina Lundström 070-774 30 88 christina.lundstrom@slu.se
Jannica Krafft 070-768 04 47 jannica.krafft@vxa.se

enkatprojekt.jpg