Ny lag - information med anledning av corona

När max 8 personer får samlas erbjuder vi digital rådgivning och digitala träffar. Vi fortsätter med besök på gård när det är motiverat och följer då smittskyddsregler.

Regeringens lag, som träder ikraft idag den 24 november, innebär att max 8 personer får träffas fysiskt. För oss i Växa Sverige innebär det att vi försöker genomföra så stor mängd av vår rådgivning som möjligt digitalt. Våra kurser och träffar levereras också enbart digitalt under den tid dessa begränsningar gäller.

Om vi tillsammans kan hålla nere smittspridningen kommer vi i Växa att kunna fortsätta med de besök på gård som måste utföras på plats. Sådana besök är t ex seminbesök, dräktighetsundersökningar och rådgivning som vi bedömer måste utföras på gård. Därför är det extra viktigt att du informerar oss om du befarar smitta av Covid-19 på din gård. Då har vi möjlighet att kunna genomföra besök hos dig, och samtidigt undvika risk för smittspridning.

De initiativ vi tagit fram för att minska smittspridningen gäller nu i hela landet, se nedan.

Smittskyddsregler

Våra initiativ för minskad smittspridning innebär:

  • Personal som utför dräktighetsundersökning och seminering har möjlighet att bära ansiktsvisir.
    – Vi introducerar detta successivt.

  • Vid besök på gård sker rådgivning och diskussioner utomhus i första hand. Vi undviker trånga personalrum. Vår personal kan också komma att bära ansiktsvisir, för att på så sätt minska risk för smitta.

  • Vid exempelvis överlämningar av tårtor för uppnådda resultat, görs detta utomhus och vår personal deltar inte i gårdens firande inomhus.

  • Vi rekommenderar vår personal att i möjligaste mån utföra rådgivning på distans.

Tidigare rekommendationer gäller fortfarande

Om ni har förkylningssymptom på gård vill vi att ni kontakta oss inför bokade besök. Då kan vi tillsammans diskutera hur vi kan lägga upp besöket, och om besöket kan utföras. Vi uppmanar er också att även fortsättningsvis:

  • hålla avstånd vid besök
  • tvätta och sprita händerna
  • inte ta i hand när vi hälsar
  • vid dräktighetsundersökning och seminering, vända dig bort när ni står nära varandra.  

Smittspårning
I händelse av att corona skulle drabba vår personal, kan du som kund känna dig trygg med att vi utför intern smittspårning och bland kunder där vi gjort besök.

Var uppmärksam på information från oss

Vi uppmanar dig också att vara uppmärksam och lyhörd för information från vår personal, ta del av uppdateringar på vxa.se, i digitala nyhetsbrev och via SMS. Den nya lagen kommer att gälla till den 23 december, och vi håller dig löpande uppdaterad om vårt arbetssätt på gård.