Kontroll av renlighet i nötbesättningar

I den information som länsstyrelserna skickar ut, ser vi att djurskyddskontrollerna kommer att fokusera på renlighet i nötkreatursbesättningar. Kontrollerna görs över hela landet under vecka 2 till 7.

I år fortsätter Länsstyrelsen med de planerade djurskyddskontrollerna av livsmedelsproducerande djur. Under vecka 2 till och med vecka 7 kommer landets länsstyrelser att genomföra ett kontrollprojekt med fokus på smutsiga nötkreatur.

Anledningen är att det visat sig vara den vanligaste bristen vid kontroll av just nöt. Kontrollerna kommer att ge oss en bättre blick över problemet och förhoppningsvis kan vi hitta goda exempel på hur man håller sina djur rena.

Tips för att undvika att få brist vid kontroll

  • Håll djur och liggytor rena och torra
  • Rengör stallet så att en god hygien kan hållas
  • För journal av karensbelagda läkemedel som inkluderar avmaskningsmedel (brister vanligast i får-, get- och nötköttsbesättningar där läkemedelsanvändningen är låg)
  • Ha kalvgömma för kalvar i stall med lösdriftsystem
  • Ha larm för övertemperatur i mekaniskt ventilerade stallar med kalvar
  • Plocka bort skräp och bråte från hagar för att minska skaderiskerna

Texten är hämtad från Landsbygd i Centrum, som ges ut av Stockholms Länsstyrelse. 
Läs mer genom att söka på djurskyddskontroller hos lansstyrelsen.se/stockholm 

Jordbruksverket har också en rad råd och tips om vad man ska tänka på i nötbesättningar för att ha god renlighet. Tips och råd på jordbruksverket.se