MinGård® underlättar vid vägning

Ny funktion i MinGård Kött gör det möjligt att ta fram listor som visar inom vilka datumintervall djuren ska vägas.

Avelsbesättningar i KAP väger djuren vid cirka 200- respektive 365-dagars ålder för att få underlag för avelsvärdering och stambokföring.

Vägningsbevakningen visar när djuren ska vägas

Nu finns flera möjligheter att ta fram listor som visar inom vilka datumintervall som ungdjuren ska vägas för att få en godkänd korrigerad vikt. Det gäller vikter som registreras vid cirka 200- respektive 365-dagars ålder.

Gå in på Händelser och listor. Där finns den nya rapporten vid namn Vägningsbevakning. För att få fram årets kalvar kan du använda filterfunktionen, den visas som en ikon med en tratt. Lägg sedan in intervall för födelsedatum på de kalvar som ska vägas.

Vill du hellre lägga till vägningsintervall på någon annan standardrapport, klickar du på ikonen som ser ut som ett kugghjul. Under ”Val och ordning av kolumner” letar du reda på rubrik ”200 dagarsvikt”- resp ”365-dagarsvikt”. Där kan du välja att ta med de datumintervall som faller inom ramen, dvs 150-250 dagars ålder respektive 325-425 dagars ålder.