Mjölkbondepanel om förgröningsstöd

För att få en bättre uppfattning om det aktuella läget på gårdsnivå har LRF Mjölk tagit fram en mjölkbondepanel. Resultaten används i påverkansarbetet mot politiker och vid opinionsbildning.

Resultat från panelen

I senaste panelen i mars, ställdes frågor kring hur förslaget om att ändra förgröningen i kommande CAP påverkar mjölkföretagarna på gårdsnivå.

Se resultaten från mjölkbondepanelen på lrf.se

Var med och påverka din framtid

LRF Mjölk bjuder in mjölkföretagare till att medverka i Mjölkbondepanelen. Stärk både din egen och andra mjölkföretagares framtid genom att gå med i LRF Mjölks mjölkbondepanel.

Gå med i LRF Mjölks mjölkbondepanel