Olika IT-lösningar för Växa Sverige respektive Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad

Medlemmar i Växa Sverige respektive Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad kommer från och med den 1 april 2020 att använda olika lösningar för datatjänster som hanterar insamling och uppföljning av kouppgifter.

Växa Sverige lanserade i början av 2019 MinGård® och förutom stängning av systemen måndag förmiddag påverkas inte Växa Sveriges medlemmar av denna förändring. Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad har valt en annan IT-lösning, och de har nu även egen kundsupport för sina medlemmar.

Störningsfri övergång är målet

Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad har bestämt tidplanen och takt i arbetet kring hur de ska kunna skicka och ta emot data från Växa Sverige.

-Växa Sverige har följt den tidplan och de önskemål som Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad haft kring när lanseringen av deras nya system ska ske. När de nu meddelat att de är redo gör vi från Växa Sveriges sida vårt bästa för att förändringen ska fungera så störningsfritt som möjligt både för våra och deras medlemmar. Vi kommer att stänga ner alla system från 23.00 den 29 mars till kl. 12.00 den 30 mars och därefter hänvisas Skånesemins och Rådgivarnas medlemmar till respektive kundsupport, säger Susanne Westling-Ahlberg, Växa Sveriges IT-avdelning.  

Att företagen väljer olika IT-lösningar betyder bland annat att medlemmar i Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad använder nya system för inrapportering av kouppgifter och provmjölkningar, och inte längre KKPC, inrapportering via webb eller AMS-link.

Avelsframsteg för svenska nötkreatur drivs gemensamt  

Avelsarbete kommer de tre föreningarna att fortsätta samarbeta kring för att gemensamt säkra avelsframsteg hos svenska nötkreatur. Uppgifterna för avelsarbete och avelvärdering samlas även fortsättningsvis för de tre föreningarna i Växa Sveriges kodatabas, dit insamlingen av data är ICAR-säkrad.  

-Det svenska avelsarbetet och avelsframstegen ökar när vi har med fler djur i avelsprogrammen. Det fortsatta samarbetet stärker därför den svenska mjölkproduktionen, säger Fredrik von Unge avdelningschef Kunskap- och utveckling Växa Sverige.