Proteingrödor för ökad konkurrenskraft

I en enkät framtagen av SLU får hela branschen möjlighet att ge sin syn på foderproduktion med fokus proteingrödor. Nu önskas svar från dig som driver mjölkföretag - din åsikt är viktig.

Produkter baserade på proteinrika grödor

För att stärka konkurrenskraften i lantbruket, genom en effektivare och mer hållbar foderproduktion, arbetar SLU med projektet Produkter baserade på proteinrika grödor. I projektet har en enkät tagits fram där hela branschen får möjlighet att ge sin syn på behov och möjligheter på foderproduktion med fokus proteingrödor.

Får vi låna några minuter av din tid?

Enkäten genomfördes redan i somras, men nu behöver även mjölkproduktionen bli representerad. Att svara på frågorna tar ungefär 4 till 5 minuter.

Alla svar är anonyma och sista svarsdag är den 10 januari 2021.

Till enkäten

Projektet ska ge svar inom följande områden

  • Identifiera råvaror och produkter som har stor potential att bidra till att stärka konkurrenskraften inom svensk jordbruksproduktion.
  • Öka förståelsen av de aspekter som är avgörande för en svenskprimärproduktionen av proteinrika grödor.
  • Ge en överblick över de kvaliteter som anses viktiga hos de olika aktörerna i livsmedelskedjan.
  • Undersöka behovet av växtförädling och/eller sortprovning med utgångspunkt i vad som görs, nationellt såväl som internationellt, vad som kan göras och vad som efterfrågas i alla delar av värdekedjan.

Slutsatserna av enkäten kommer att presenteras under våren 2021.