Risk för brist på ekologisk soja

Importen av ekologiska sojaprodukter till Sverige påverkas av coronasituationen, vilket påverkar leveranssäkerheten av protein till ekologiska kor. Det är framförallt import från Kina som är hårt drabbat.

Snart tröskmogen sojaböna

Nu är det läge att se över foderstrategin

Lantmännen och Svenskafoder, uppger dock att man i dagsläget har råvaror fram till sommaren. Foderföretagen uppmanar till lugn, och menar att man jobbar med att hitta alternativ. Det förs också samtal med KRAV och Jordbruksverket.

Soja utgör en stor andel av proteinfodermedlen, som också har stigit i pris, så det kan vara hög tid att se över foderstrategin. Det är också bra att redan nu se över olika alternativ för att hålla igång produktionen. 

I de delar av landet där vårbruket ännu inte är klart, kan man överväga om det är möjligt att öka arealen alternativt öka andelen trindsäd. Vallen är vår största gröda och där finns en stor potential!  

Stor potential i grovfodret - 1 500 kronor per ko!

Då situationen kan vara osäker en längre tid framöver, är det värt att se över sin grovfoderstrategi. En genomtänkt strategi ger möjlighet att påverka kvaliteten och utbytet, men också proteininnehållet.

Genom att justera skördeintervallerna och antalet skördar finns det mer att hämta hem. Det blir också viktigare att kunna jämna ut skillnaderna i grovfoderkvaliteten. Tillgången till energi och proteinrikt grovfoder är alltid värdefullt.

Vid en sammanställning av de analyser som gjorts över en 10 års period, kan vi konstatera att den näringsmässiga kvaliteten stått still. Det ligger mycket pengar i att höja smältbarheten, motsvarande 1500 kronor per ko.  

Dags att se över din foder- eller grovfoderstratagi?

Kontakta din närmaste produktions -och växtodlingsrådgivare redan idag.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Företagsrådgivare

Telefon:
010-471 04 14

Mobiltelefon:
076-109 08 19