Skördeläget i Sverige

Sverige är ett avlångt land och de olika skörden sträcker sig över en lång period. När förstaskörden precis är avslutad i norra Sverige, drar andraskörden igång i söder.

Hur har förstaskörden gått?

I år verkar första skörd legat mellan 5 och 10 dagar senare jämfört med de senaste åren. Det stämmer ganska väl med vad vi har sett under vårens utveckling av temperatursumman på vallprognos.se.
Vallprognos.se

Näringsinnehållet ser ut att bli ganska bra i år

I förstaskördens prognosprover som är tagna ser vi generellt hög smältbarhet, höga energivärden, över hela landet. Fiberinnehållet, varierar en hel del men ligger överlag i det lägre registret. Proteinvärdena är lite lägre än normalt, framför allt i de södra delarna av landet. I norr är proteinvärdena högre.

Det kalla och torra vädret under våren är säkert orsaken till det höga energivärdet och det låga proteinvärdet. Bättre underlag för näringsinnehåll finns i slutet av sommaren när analysresultaten börjar komma in.

En bild av läget landet runt

Sydvästra Sverige 
Mängden förstaskörd är något lägre än normalt. Låg temperatur och speciellt kalla nätter har gett höga sockerhalter. Många hade problem med att grönmassan kletade fast i hackar och i rören i tornen på grund av den höga sockerhalten.

Andraskörden som startade vecka 26, ger mindre än normalt i brist på vatten. Variationen är stor mellan olika delar av länet. Väldigt mycket rajgräs har gått i ax till andraskörd, och det ser ut som att det inte har spelat roll vilken tidpunkt första skörden är tagen. Många har tagit andraskörden med bara 4 veckors intervall, eftersom det är bättre att få av axen och få igång ny bladtillväxt nu när regnet har kommit.

Linda Karlsson, växtodlingsrådgivare i Halland

Kalmar/Öland
På Fastlandet har de flesta fått en relativt normal skörd. Skörden på Öland är 60-70% av normal skörd. Många vallar har fått stryk av frost sent på våren. Näringsinnehållet ligger i linje med södra delarna av landet och man noterar högt sockerinnehåll. 

Andraskörden har högre proteinvärden men låga energivärden och mycket fiber, enligt lokala prognosprover. På Öland har man tvingats slå tidigt på grund av torka. Läget på fastlandet är bättre, men skördarna är relativt låga.

Thomas Jerneng produktionsrådgivare i Kalmar

Västergötland
Våren har varit kall och torr, men när värmen kom gick det fort med växtligheten. Första skörden har gett 70-90% av normalskörd, beroende på när man har skördat.

Andraskörden är på gång. Några gårdar är färdiga och andra i startgroparna. Det har regnat lite de senaste dagarna, men på vissa platser är det torrt och nedbränt.

Nilla Henning, produktionsrådgivare i Eksjö

Norra Uppland, Gästrikland
Vallarna i området har levererat normal eller över normal mängd. De som skördade i månadsskiftet maj-juni har fått höga energivärden men lågt fiberinnehåll. Gräset var sent i utvecklingen på grund av den kalla och torra våren. Beroende på hur mycket regn det har kommit i olika delar av området, skiljer både mängd och näringsinnehåll en del. Generellt är det torrt i området nu. Vecka 26 blommade vitklövern i återväxterna och en del gräs börjar skjuta strå.  

Sofi Öhlund, produktionsrådgivare i Uppsala

Dalarna och Gävleborg
I Dalarna och Gävleborg varierar skördeutfallet i förstaskörden från 75-100% av normal skörd. Det har varit torrt och kallt vilket har gjort att vallarna har varit sega i starten.  

Inför andraskörden har det varit mycket torrt, men de senaste dagarna har vi fått regn så förhoppningsvis kan det rätta till sig. Ojämn mognad i år med ovanligt mycket ängsvingel och rajgräs som gått upp i ax. Att invänta mängdtillväxt när gräset har gått i ax brukar inte vara någon bra strategi – bättre att slå av och satsa på en tredjeskörd.  

Ann-Catrin Markusson, produktionsrådgivare i Dalarna
Hans Lindberg, produktionsrådgivare i Gävleborg

Jämtland
Skördarna är något mindre än normalt, 70-75% av normal skörd. Eko-gårdarna verkar ha fått mindre cirka 50-75% av normal skörd. Vissa åkrar har drabbats hårt av isbränna. I de värsta fallen har 25% av arealen drabbats. Det har varit ovanligt torrt i fjälltrakterna. Där är skörden 50-60% av normal skörd och problemen med isbränna är stora.
Det är för tidigt att säga något om andraskörden.

Jenny Hörnsten, produktionsrådgivare i Östersund

Västernorrland, Väster- och Norrbotten
Isbrännorna har tagit hårt på vallarna längs norrlandskusten och i Norrbotten. En hel del vallar har plöjts upp. På ett flertal ställen är skördemängderna 40-50% av normal skörd med stora lokala variationer. Många med mer höglänta och kuperade marker har fått normala skördar till stora skördar. I Tornedalen har en stor mängd snö och en kall vår medfört sen start för vallen, och där pratar man i vissa fall om halva skördar.
Än är det för tidigt att säga något om andraskörden.

Carin Ahlgren, produktionsrådgivare i Ånäset 

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 01 15

Mobiltelefon:
070-370 29 86