Svenska tjurmödrar - holstein

Just nu finns det sex svenska holstein-tjurar på de aktuella rekommenderadelistorna från VikingGenetics.

De svenska tjurmödrarna håller en mycket hög nivå som du kan se i sammanställningen, god avkastning i kombination med funktionell exteriör. Även om tjurens grundläggande genomtest väger tungt, görs det alltid en bedömning av modern till tjurkalven innan det slutgiltiga inköpsbeslutet tas.

tabell

VH Buckards mamma, 794 Fina, visar upp hur hon ser ut i daglig form!

Foto: Ägarna Åsa och Mikael Berglund i Buckarby