Sverige fortsatt fritt från Bluetongue

I december genomförde Jordbruksverket i samarbete med SVA och Växa Sverige en provtagning för att undersöka förekomst av antikroppar mot Bluetongue, även kallad Blåtunga.

Totalt 188 tankmjölksprover från besättningar med ovaccinerade kor i riskområden analyserades. Alla prov var negativa vilket innebär att vi sannolikt inte haft smittan i Sverige under 2019. Sjukdomen sprids med svidknott. Bluetongue har cirkulerat i Europa under knottsäsongen 2019, så sjukdomen är fortfarande högaktuell även för Sverige under kommande knottsäsong.

Bluetongue drabbade Sverige för första gången 2008, tack vare en omfattande vaccinationsinsats kunde vi friförklaras 2010. Symtomen vid Bluetongue är feber, svullnad mun- och nässlemhinna, näsflöde och salivering. Graden av symtom varierar, nötkreatur får vanligen mildare symtom medan fåren drabbas allvarligare.

Mer om Bluetongue finns att läsa på sva.se