Tjäna mer på kött

Oavsett om du själv föder upp, säljer eller köper in djur - smittskydd och optimering av slaktutbyte är viktigt för alla köttproducenter. Den 12 mars får du veta mera om tillväxt, smittskydd och planering inför slakt - anmäl dig här.