Vår egen granskning är den viktigaste

Våra lantbruksdjurs hälsa och välmående intresserar både samhällsmedborgare, myndigheter och allra mest oss som har ansvaret och sköter om djuren dagligen.

Jag konstaterar att vi djurhållare synas mycket, både utifrån djurskydds- och miljölagstiftningen och ytterligare omfattande granskningar utifrån de villkorade EU-stöden. Till detta kommer kommunens tillsyn, våra egna kvalitetsprogram osv. Men den allra mesta tillsynen, skötseln och granskningen står vi själva för. Vår egen granskning är den mest noggranna och den som bär produktion och utveckling av lantbruksföretagen. Det är bra - så ska det vara.

Friska djur är lönsamma djur – det vet vi

Djurhälsa och produktion hänger tätt samman. Av erfarenhet vet jag att förtjänsten är helt beroende av att också djuren mår bra, att de har tillräckligt med bra foder, analyserat vatten av god kvalitet och en skön viloplats. Ovanpå det kommer den ständiga tillsynen och allt finlir. I en mjölkproduktion är det inte ovanligt med dygnet-runt-bemanning, och den stund personal ej finns på plats är det idag ofta olika teknik som ombesörjer och stödjer tillsynen. Till detta ska läggas all den data vi samlar in, på gårdsnivå eller lagrar i vår kodatabas. Allt detta kan utgöra grund för att sätta mål och göra uppföljningar på företagets djurhälsa och produktion. Allt detta är vi trygga i och stolta över.  

Växa Sveriges pris till Årets Mjölkföretagare har genom åren också tydligt visat på sambandet mellan ekonomiskt utfall, produktion och så djurhälsan som motorn i att lyckas prestera på topp.

Mer tillit till oss djurägare

Vi nötkreaturshållare har i decennier också tagit ett nationellt ansvar för att förebygga för en bättre djurhälsa. Vi har också tagit en allt större del av kostnaden för att upprätthålla dessa förebyggande åtgärder. Sammantaget borde vårt goda djurhälsoläge bidragit till en större tro på den svenska lantbruksproduktionen. Mitt önsketänk är att samhället i stort ger oss en större tillit, litar mer på vår egen granskning, och också ser de tydliga samband som finns mellan det lönsamma företagandet och den goda djurhälsan. När vi ses som samhällsviktiga djurhållare då kan också livsmedelsstrategins mål uppfyllas.  

I Växa Sverige tror vi både på svensk mjölk- och köttproduktion och på att vi djurägare kan fortsätta ha världens bästa djurvälfärd med oss mjölk- och köttföretagare i förarsätet.

Marita Wolf

Marita Wolf
Ordförande Växa Sverige