Vill du ha enklare lagstiftning?

Har du tankar kring hur det borde vara? Då behöver vi din medverkan i projektet Metodutveckling för regelförenkling!

Vad innebär en medverkan i projektet?

Vi söker nu 20 lantbruksföretagare runt om i Sverige inom produktionsinriktningarna gris, mjölk, nötkött, får och växtodling - gärna med någon sorts specialgröda.

De företag som medverkar kommer att intervjuas angående hur lagstiftningen fungerar på gården, vad som skulle behöva förändras och gärna komma med förslag på hur man skulle vilja ha det istället.

Projektet söker personer som funderar en del kring dessa frågor. Intervjun beräknas ta 1 timme, och du får frågorna i förväg så att du hinner tänka igenom frågorna i lugn och ro.

Din medverkan kommer att vara anonym. Varje företag får 1200 kronor för sin medverkan, vilket förväntas täcka kostnaderna för både intervjutid samt förberedelser. Intervjuerna planeras att genomföras ute på gård under vintern 2020/21.

Projektet finansieras av Jordbruksverket, och är ett samarbete mellan Växa Sverige, Hushållningssällskapet Sverige, HIR Skåne, LRF och SLU.

Anmäl ditt intresse till Helena Lans Strömblad.

Arbetar som:
Miljörådgivare

Telefon:
010-471 03 19

Mobiltelefon:
073-633 72 71