Bra med extra smittskyddstänk på sommaren

Sommaren är den tid när djur och människor vistas mer ute i naturen än övriga delar av året. Då är det bra att vara extra uppmärksam på smittor som kan spridas mellan människor och djur, till exempel via gödsel.

Jordbruksverket tipsar allmänheten

I ett pressmeddelande går nu Jordbruksverket ut med råd till allmänheten för att undvika att bli sjuk vid kontakt med lantbruksdjur.

Pressmeddelande: Så undviker du sommarens magplågor

Handhygienen alltid lika viktig

Om du har besökare på gården - se till att de kan tvätta händerna med tvål och varmt vatten samt att det finns handdesinfektion, både innan och efter kontakt med djuren. Hjälp gärna barn med handtvätten.  

Smittspridning kan gå åt båda hållen, från människa till djur och från djur till människa. Att äta eller fika i djurens närmiljö eller på betesmark där det går eller har gått djur ska undvikas. Bjud inte på opastöriserad mjölk. Dessa råd är särskilt viktiga när det gäller barn som kan bli mycket sjuka.  

Om du har betesmark där det passerar vandringsleder, sätt gärna upp skyltar om att inte lämna kvar matrester och skräp och att inte använda betesmarken som toalett.  

Här hittar du fler tips och råd om hur du säkrar ditt smittskydd

 

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 12