De fem som blev ett fyller tio

Fem husdjursföreningar har utvecklats till en kunskapsorganisation med stark framtidstro på svensk mjölk- och köttproduktion.

Det har hänt mycket under Marita Wolfs år som styrelseordförande för Växa Sverige.

Vid Växa Sveriges stämma i november avslutade Marita Wolf sitt uppdrag som ordförande. När hon tillträdde hade fem husdjursföreningar precis slagits ihop till en, och organisationen var en helt annan än den hon nu lämnat. Visionen för framtiden var dock klar: att bli en sammanhållen, nationell organisation som verkar för att stärka konkurrenskraften hos de svenska lantbrukarna.  

- Visionen är den samma och idag är Växa det ledande kunskapsföretaget för mjölk- och köttföretagare i Sverige. Väldigt många grenar av lantbruket är helt beroende av att vi har djurhållning. Där ser vi vår starka roll, säger Marita Wolf.

Kunskapsföretag

En viktig milstolpe på vägen mot dagens Växa Sverige var när företaget 2013 tog över merparten av Svensk Mjölks verksamhet. Det gav många utvecklingsmöjligheter och ledde så småningom till det historiska beslutet att modernisera kodatabasen.

- Kodatabasen går hand i hand med vårt arbete som kunskapsföretag. Med stöd av kodatabasen kan våra medlemmar utveckla sina företag. Databasen är också viktig för externa parter som SLU och andra aktörer i och kring lantbruksnäringen. Dessutom är det våra 6 000 medlemmar som äger kodatabasen - det är positivt, säger Marita Wolf.  

Relationer i centrum

Idag genomsyras hela Växa Sveriges verksamhet av en stark framtidstro på svensk mjölk- och köttproduktion. Synen på framtiden slogs fast för fem år sedan på initiativ av fullmäktige.

- Vi satte ner foten och bestämde oss för att vårt mål ska vara en ökad svensk mjölk- och köttproduktion. Vi var först i branschen. Nu har Växa det som strategisk målsättning, säger Marita Wolf.

En nyckelfaktor under Växa Sveriges utvecklingsresa har varit goda relationer till kunder och samarbetspartners och goda relationer mellan anställda inom organisationen. Marita framhåller relationer som den enskilt starkaste framgångsfaktorn för Växa Sverige. 

- Vår starka framtidstro gör att vi haft modet att stå upp för en ökad produktion trots siffror som talat emot den. God sammanhållning inom Växa och våra medlemmar, tillsammans med goda relationer med andra organisationer, gör att vi kunnat driva målet om en ökad produktion, säger hon. Att få ha de här dialogerna, att få träffa lantbrukarna, det har betytt mycket och det är vad jag själv kommer att sakna mest.  

- Jag är verkligen stolt över det vi uppnått - man får lite perspektiv när ett bolag fyller 10 år. Men man ska sluta när det är som roligast och efter mina åtta år känner jag att jag gjort mitt. Jag vill önska alla i Växa Sverige, personalen och medlemmarna, lycka till i framtiden och att 10-årsfirandet blir en trevlig manifestation av det ledande kunskapsföretaget, avslutar Marita Wolf.

Fd styrelseordförande Marita Wolf

Marita Wolf
F.d. styrelseordförande