Enkla regler för svenskt lantbruk

Nu lanseras enklaregler.se. Där får du möjlighet att lämna dina förslag som kan förtydliga och förenkla för Sveriges lantbruksföretag.

Antalet lagkrav som berör lantbruksföretag ökade med 120% under perioden 1996 till 2016. Det totala antalet för en mjölkproducent med växtodling var cirka 450 lagkrav. 

Minska regelbördan

- Målet är att vi ska samla in 100 förslag som kan förenkla för Sveriges lantbrukare, säger Sara Bergström Nilsson, projektledare på Hushållningssällskapet Halland. Många av reglerna är bra och borgar för ett gott djurskydd, men det behövs tydlighet och rimlighet. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel.

Helena Lans Strömblad är Växa Sveriges representant i projektet.
- Jag vill uppmana alla som har konkreta förbättringsförslag att passa på och dela med sig av sina idéer. Gå in på www.enklareregler.se och lämna ditt förslag, säger Helena Lans Strömblad.

Lämna in dina förenklingsförslag på enklaregler.se

Mer om projektet

Arbetar som:
Miljörådgivare

Telefon:
010-471 03 19

Mobiltelefon:
073-633 72 71

www.enklaregler.se är ett samarbete mellan HIR Skåne, Växa Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras av Europiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.