Får du maximalt betalt för mjölken?

Så kan du påverka mjölkpriset - nu kommer den andra informationsfilmen i Växa play.

Mjölkens kvalitet påverkas av många faktorer, bland annat rutiner och djurhälsa. Den tekniska utrustningen och dess inställningar har också betydelse. Detta påverkar i sin tur ditt slutgiltiga mjölkpris.

Regelbunden uppföljning maximerar betalningen 

I filmen får du reda på vad som går att göra för att uppnå en god mjölkkvalitet, och varför bakterietal, celltal och fryspunkt kan ge anmärkningar och avdrag på mjölkpriset.

Växa play  

 

 

Växa play är ett projekt finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet.
Mer om projektet