Framtidens Jordbruk i ny rapport

Över 600 personer var anmälda det digitala lanseringsseminariet av rapporten som visar hur svensk mjölk- och köttproduktion kan nå Parisavtalets mål.

Stort intresse för nytt sätt att värdera klimatgaser

Vid livesändningen från Abbotnäs Säteri utanför Katrineholm, presenterades resultaten och slutsatserna från arbetet som tydliggjorde nötkreaturens viktiga roll i ett framtida hållbart livsmedelsystem. En viktig del av rapporten är att visa på effekt och nedbrytningstid från de tre klimatgaserna koldioxid, metan och lustgas. Gaserna bryts ned olika fort i atmosfären och påverkar därför den globala uppvärmningen på olika sätt, vilket är viktigt att ta förstå och ta hänsyn till för att bedöma vilka insatser som behöver göras för att nå Parisavtalets mål om 1,5 graders uppvärmning.

Skilj på biogent metan från animalieproduktion och övriga metanutsläpp

Även Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet och del av rapportens externa referensgrupp, lyfte vikten av systemperspektiv för att kunna utveckla näringen vidare och var tydlig med att samtliga utsläpp måste minska - men först och främst de fossila.

Det poängterades vilken betydelse det har att skilja på metan från fossila källor och på det biogena metanutsläppen från animalieproduktionen.


Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska rådet, i samtal med moderatorn Lovisa Madås

Hela 600 personer hade anmält sig till seminariet och många frågor ställdes i chatten under seminariet till experter och paneldeltagare.

Mer om rapporten - Framtidens Jordbruk: mjölk och nötkött

Rapporten har tagits fram tillsammans med aktörer genom hela kedjan för mjölk- och nötkött - Arla, DeLaval, HKScan, LRF, Svenskt Kött, Växa och Yara.