Glöm inte att uppdatera ditt register

Den 1 oktober ställs nya krav. Innan dess behöver du ha koll på att Jordbruksverket har fått rätt uppgifter. Produktionsplats heter numera anläggning och registret kallas därför anläggningsregister.

Senast den 1 oktober måste alla som är ansvariga för en anläggning med djur uppdatera den i Jordbruksverkets anläggningsregister. Sällskapsdjur i privata hem är undantagna. Det betyder att alla som har exempelvis lantbruksdjur, hästar, hobbyhöns, kommersiell uppfödning av katter och hundar, måste se till att anläggningen finns med i registret, och att alla uppgifter stämmer.

Nya benämningar i registret

  • Anläggningens registreringsnummer = produktionsplatsnummer/PPN-nummer/SE-nummer.
  • Aktör = djurhållare.  

Du som redan finns med i registret behöver göra uppdateringar och komplettera dina uppgifter. Även den som gjort uppdateringar före 16 juni i år, måste komplettera med status om huruvida djur ska föras mellan olika länder.  

Uppdatering möjliggör flytt av djur

Uppdateringen behövs för att du ska kunna flytta dina djur till en annan anläggning. Det är personen som driver anläggningen, som ska registrera - även om denne inte själv äger eller tar hand om djuren. En anläggning kan vara ett stall eller bete.  

Registrera före 1 oktober

Registrering och uppdatering görs via jordbruksverket.se. Logga in på Mina sidor med bank-id, välj E-tjänster i listen till vänster. Välj registrera anläggning för djur och avelsmaterial. Saknar du möjlighet att registrera digitalt, finns en blankett att ladda ner från Jordbruksverkets webbplats.