Gustav pratar avel på YouTube

Följ med hem till Gustav och Sofia Kämpe på Torpet Lantbruk som berättar om sitt avelsarbete.

Säkrare avelsvärden med genomtest

Gustav och Sofia berättar om sina avelsmål och hur de jobbar med genomtesten som grund för en framgångsrik avel. Anna Wårenius, avelsrådgivare, berätta om genomisk selektion och strategitänk kring avel som du kan ha nytta av i din besättning.

Få en inblick i hur de hittar nästa generations mjölkkor.

Se filmen