Henrik Biilmann lämnar VikingGenetics

Pressmeddelande från VikingGenetics - Henrik fortsätter med sina arbetsuppgifter som vd fram tills den 26 februari då han lämnar sin post.

Då karaktären av VD tjänsten i VikingGenetics har förändrats märkbart jämfört med de förutsättningar som efterfrågades vid tillsättningen av tjänsten, har Henrik Biilman och styrelsen för VikingGenetics beslutat att avsluta samarbetet.

Lars-Inge Gunnarsson, Ordförande i VikingGenetics Styrelse
-Styrelsen för VikingGenetics beklagar att Henrik lämnar företaget. Trots många utmaningar under 2020, är vi imponerade överresultaten han har skapat under sin tid som vår VD. Det är även vårt intryck att Henrik varit högt respekterad för sina kompetenser och sitt ledarskap bland de anställda, externa partners, ägare och andra intressenter i VikingGenetics.

Vi önskar Henrik lycka till i framtiden.

Henrik Biilman
-Jag är glad över att ha fått möjligheten att lära känna VikingGenetics och inte minst företagets dedikerade anställda och förtroendevalda. Jag fick ett väldigt bra mottagande och kände mig välkommen in i organisationen när jag tillträdde min tjänst. 

Jag är stolt över de resultat vi har uppnått, trots de utmaningar vi mött under 2020. Jag beklagar därför att jag bestämt mig för att min tid på VikingGenetics blir mycket kortare än jag planerade när jag tillträdde 1 februari 2020.

Jag tackar styrelsen för vårt samarbete och önskar VikingGenetics all lycka i framtiden .

Tills tjänsten är tillsatt har styrelsen beslutat att utse Niels Bo som tillförordnad VD. Niels har tidigare varit VD för VikingGenetics och känner därför väl till företaget samt dess anställda. Han kommer i första hand att ta hand om de administrativa delarna av VD-uppgifterna och agera som en länk till styelsen i VikingGenetics. Chefsgruppen i VikingGentics leder det operativa arbetet i företaget.

För mer information
Lars-Inge Gunnarsson, Tel. +46 70 970 98 28
Henrik Biilmann, Tel. +45 23 83 87 88
Niels Bo, Tel. + 45 40 18 16 88