Max 50 vuxna djur i uppbundna ekobesättningar

Efter 1 januari 2022 när EU:s nya förordning tillämpas kommer det inte längre vara tillåtet med uppbundna djur i eko-besättningar med över 50 vuxna djur.

Djur istället för platser

Förordningen om ekologisk produktion publicerades den 30 maj 2018 och Sverige har sedan tidigare tillämpat regeln. Då har det varit antalet platser för uppbundet nötkreatur som räknats. Från årsskiftet är det istället är det antalet djur på företaget som kommer att räknas. Det här betyder att en ekologisk besättning med fler än 50 vuxna djur, ungdjur ej inräknade, inte får ha några uppbundna djur.

Vuxen från 24 månader

Vad som är vuxna djur definieras inte i det ekologiska regelverket. I djurskyddsreglerna är kalv definierat som djur upp till sex månaders ålder, och ungdjur från 7 månader upp till 24 månaders ålder. I praktiken kommer därför alla nötkreatur som är 24 månader eller äldre att räknas som vuxna.

Övergångsperioden

Förordningen publicerades den 30 maj 2018 och övergångsperioden räknas från 2018 -2021. Så det finns ingen ytterligare övergångstid under vilken man kan fortsätta enligt tidigare nationella tillämpningar. De företag som inte längre kan ha uppbundna djur får en avvikelse vid kontroll och behöver lämna en åtgärdsplan till sitt kontrollorgan på hur de ska göra för att anpassa sig till reglerna.

Fortsatt krav på rastning

Besättningar med färre än 50 vuxna djur får fortfarande ha uppbundna djur som tidigare, med krav på rastning, precis som tidigare, minst två gånger i veckan och bete sommarhalvåret. Notera att det endast gäller vuxna hondjur som får vara uppbundna längre perioder.

Mer om den nya tillämpningar och nya regler för ekologisk produktion finns att läsa hos Jordbruksverket.

Nya regler för ekologisk produktion 2022 - Jordbruksverket.se