Mer blåbärssmak i år!?

Problemet med blåbärssmak i mjölken har kommit och gått under de senaste 20 åren. I år ser det ut att vara tillbaka. Vad beror det på?

Utredning av orsakssammanhang

Två huvudhypoteser som har förekommit är att det kan bero på obalans mellan energi och protein i foderstaten. Eller att det orsakas av bristfällig hygienisk kvalitet på något eller några av de ingående fodermedlen. Andra möjliga orsaker har också diskuterats, men det är främst dessa två som har framstått som mest troliga.

Kanske att teorin om obalans i foderstaten är den som ligger närmast tillhands i år. På många platser i landet ser vi att innehållet av råprotein i vallfodret avviker från vad vi normalt brukar se.

I vallfoder från förstaskörd är råproteinvärdena i regel lägre än de brukar vara, samtidigt som energiinnehållet är högt. Detta kan leda till en situation där tillförseln av råprotein, i förhållande till lättlöslig energi, blir för låg till vommens mikrober. Ureahalten i mjölken avslöjar hur det står till. 

Obalans i foderstaten

Vid tidigare utredningar av blåbärssmak är just låga ureavärden vanligt förekommande. Däremot finns det också fall där vi sett allt för höga ureavärden. Bägge situationerna beskriver en obalans i foderstaten som kan behöva justeras.  

Obalansen kan i sin tur bero på att foderstaten i sig är felaktig. Det kan också tyda på att något i stallet inte fungerar som det ska, och som sekundärt skapar obalans i kons utfodring. Exempel på sådana faktorer kan vara tekniska problem med utfodringsutrustningen, tillgång till foder och vatten, eller brister i utfodringsrutinerna.

Om du upplever problem med blåbärssmak i mjölken 

  • Fundera igenom vilka förändringar som har skett i utfodringssituationen.
  • Gå igenom den senaste tidens förändringar i stallet.
  • Har det kommit in något nytt foderparti, förändringar avseende hygien i något foder, förändringar i rutiner och så vidare.

Titta på tankmjölkskvittona 

Se om ureavärdet har ändrats vid nån viss tidpunkt, eller om det konstant avviker. Normala värden är mellan 3,5-5,0 mmol/liter. Finns det avvikelser mot det normala när det gäller mjölkens fett- och/eller proteininnehåll? Försök arbeta metodiskt och gå igenom en sak i taget.

Ta gärna kontakt med din rådgivare för vidare utredning.

 

 

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 01 15

Mobiltelefon:
070-370 29 86