Nordiska avelsvärden för köttraser

För första gången har nu gemensamma avelsvärden för köttraserna i Sverige, Finland och Danmark, publicerats.

Nordisk avelsvärdering för renrasiga köttdjur

Den 2 november blev startskottet för avelsvärdering av köttdjur, och liknar den som idag finns för mjölkdjur. Genom att slå samman de nordiska länderna till en population av djur, som rankas enligt samma skala, blir det nu möjligt att välja bland de bästa djuren från alla tre länderna. Med en större bas får avelsvärderingen en större säkerhet jämfört med nationell avelsvärdering. 

Beräkningen görs av NAV, Nordisk avelsvärdering, och beräknas för kalvnings-, tillväxt- och slaktkroppsegenskaper. I underlaget ingår hon- och handjur av raserna angus, charolais, hereford, limousin och simmental. Du hittar avelsvärdena på Navet avelsvärden köttras eller i DosShop.

Presentation och publicering av avelsvärden

I den nya avelsvärderingen är medel fortfarande 100. Men till skillnad från de nationella basgrupperna innehåller den en blandning av danska, finska och svenska han- och hondjur som är födda 5-9 år före publikationsdatumet. Egenskapen ska dessutom ha observerats en gång hos djuret, eller hos minst fem dess avkommor och ha en säkerhet om minst 10%. Standardavvikelsen är fortfarande 10. Nya NAV Beef-avelsvärden beräknas 4 ggr/år - mars, april, juni och november.

Egenskaper

De egenskaper som ingår i den gemensamma nordiska avelsvärderingen för köttraser är i stor utsträckning densamma som tidigare publicerats i respektive land. Vissa skillnader finns dock. En del egenskaper är viktiga i sig själva medan andra används för att öka säkerheten, då de är genetiskt korrelerade till de viktiga egenskaperna.

Egenskap Definition och användning i avelsvärderingen
Födelsevikt Är positivt korrelerat med tillväxt och negativt korrelerat med kalvens förmåga att födas.
200-dagarstillväxt Tillväxt från födsel till avvänjning vid 200 dagar. Uttrycker både kalvens förmåga att växa och moderns förmåga att ta hand om kalven.
365-dagarsvikt Uttrycker både kalvens förmåga att växa och moderns förmåga att ta hand om kalven.
Tillväxt efter avvänjning Tillväxt från avvänjning till 365 dagar. Uttrycker kalvens förmåga att växa.
Slaktkroppstillväxt Tillväxt från födsel till slakt. Uttrycker huvudsakligen kalvens förmåga att växa men också till viss del moderns förmåga att ta hand om kalven.
Formklass Klassning av slaktkroppen enligt slakteriets EUROP-skala.
Fettgrupp Fettansättning enligt slakteriets klassning.
Kalvningsförmåga Värdering av kalvningsförmåga jämfört med övriga kalvningar i besättningen.
Levandefödda Kalvöverlevnad inom 24 timmar efter kalvning.
   

Nästa steg i den nordiska köttavelsvärderingen

Nästa steg är att utöka NAV:s köttavelsvärdering med fler raser. Vad gäller egenskaper förväntas fertilitet och ungdjursöverlevnad att inkluderas i köttavelsvärderingen.