Nu ingår hornstatus i den genomiska analysen

Sedan mars i år får nu alla genomtestade djur sin hornstatus publicerad.

Du hittar resultatet i MinGård® 

Hornstatusen presenteras redan när den genomiska analysen är gjord. Du hittar hornstatusen längst ned på djurkortet, där syns både observerad och genetisk status.

Hornstatus gentest

  • S PP Homozygot polled = 100% av kalvarna blir hornlösa
  • C Pp Heterozygot polled = 50% av kalvarna blir hornlösa
  • F pp, Fri, bär horn = saknar anlag för hornlöshet

Hornlöshet en fortsatt högaktuell fråga

Många är intresserade av att veta vilka djur i besättningen som är pollade. Och nu finns det nya möjligheter att öka fokus på egenskapen och para rätt hondjur med rätt tjur.  

Att hornstatus ingår i den genomiska analysen, är ett viktigt verktyg för att kunna få fler djur med rätt genetik för framtiden. Framöver kommer fler regler och bestämmelser kopplade till hornslöshet att påverka de ekologiska besättningarna.

Vill du veta mer eller har frågor, prata gärna med en avelsrådgivare. 

Avelsrådgivarna