Påminnelse till deltagare i Arlagården®

En av punkterna i Arlagården handlar om markkartering. Du behöver antingen ha genomfört eller bokat markkartering innan årets slut.

Markkarteringen ska inte vara äldre än sju år

Markkartering ska göras minst vart sjunde år. Praxis är att det tas ett prov per hektar, men det kan variera om man bedömer att det inte är relevant på exempelvis extensiva marker. Enligt Arla måste karteringen innehålla analyser av fosfor, kalium, magnesium och pH-värde. Mullhalten är också bra att analysera, men det är inget krav.

För att din gård ska uppfylla Arlagårdens standard behöver markkarteringen vara genomförd eller bokad före utgången av 2021.

Du kan genomföra markkarteringen rullande över en sjuårsperiod. Det innebär att en del av arealen karteras varje år. Men att det totalt sett inte går mer än sju år från karteringens början.

Få ut så mycket som möjligt  

Bästa tipset är en markkartering med GPS-punkter och interpolerade kartor för att kunna använda styrfiler. Vill du hellre ta proverna själv? Då är det viktigt att ta så representativa prover som möjligt.

Markkartering lämpar sig bäst att utföra på hösten, då marken inte är höstsådd och gödslad. När jordproverna har analyserats är det viktigt att följa upp analyserna. På så vis blir det möjligt att optimera sin odling utifrån sina jordar.

Bokning

Hör av dig till oss om du önskar boka markkartering, boka jordborr för egenprovtagning, eller vill diskutera din kartering. 

Kontakta oss