Säker hälsoövervakning med SenseHub™

Larm direkt i mobilen när en ko börjar bli sjuk. Med SenseHub kan åtgärder sättas in tidigare vilket minskar påverkan på kon.

Womtorps Lantbruk ligger strax utanför Eskilstuna. Här finns 320 årskor som i snitt producerar 12 100 kilo ECM per år. För två år sedan tilldelades gården utmärkelsen Årets Mjölkbonde™ av Växa Sverige och Ludvig & Co.

Womtorps lantbruk, Christina Winblad

– Det var stort, enormt hedrande faktiskt. Vi hade varit nominerade några gånger tidigare och att det till slut räckte hela vägen fram var jättekul, säger Ulf Winblad som äger och driver gården tillsammans med sin fru Christina Winblad.

I december förra året började gården använda det trådlösa övervakningssystemet SenseHub som både övervakar kornas brunst och mäter idissling och aktivitet. All data samlas in via en transponder runt djurets hals och presenteras i ett gränssnitt som användaren enkelt når via mobil, dator eller surfplatta.

– Vi ville ha ett system som var välfungerade och som vi kan använda för både brunstpassning och hälsoövervakning. Nu har vi använt systemet i en dryg månad och vi är riktigt nöjda, säger Christina Winblad.

Ökad lönsamhet

Genom SenseHub kan Ulf och Christina och deras medarbetare på ett lättöverskådligt vis ta del av varje kos hälsoindex baserat på foderintag, idissling och rörelse. Om någon parameter avviker från det normala får de ett larm och kan snabbt sätta in åtgärder.

– Larmet kommer oftast innan man kan se att det är något fel på kon med blotta ögat eller får någon annan indikation som till exempel minskad mjölkmängd, säger Ulf.

– Det är mycket positivt eftersom vi då kan sätta in åtgärder i ett tidigare skede. Därmed blir påverkan på kossan väldigt liten, säger Christina Winblad. En lägre påverkan på kon kan i förlängningen öka gårdens lönsamhet.

– Dels kan det här innebära en högre mjölkproduktion. Tack vare SenseHub får vi färre problem med att få korna dräktiga och vi kan minska antalet ofrivilligt utslagna kor, säger Christina.  

”Dök på alla parametrar”

I januari hejdade Ulf och Christina sjukdomsutvecklingen hos en ko tack vare SenseHub. Kon var cirka 30 dagar efter kalvning och mjölkade 68 kilo per dag.

– Vi fick ett larm om att hon dök ner på alla parametrar och kunde sätta in åtgärder som gjorde att hon vände uppåt och fortfarande ligger på 68 kilo. Utan SenseHub hade vi upptäckt sjukdomen senare och hade antagligen behövt ringa veterinären, säger Christina. Med SenseHub kan Ulf och Christina även brunstpassa, följa en kos mående den känsliga tiden runt kalvning samt fånga upp negativ påverkan i gruppen efter ett foderbyte eller ändring av foderblandningen.

– Vi kan enkelt hålla koll på om hela gruppen idisslar lika mycket som de gjorde förut, säger Christina.  

– Det är en stor fördel för oss. Det är också ett system som är enkelt att använda även om du bara jobbar här ibland. Du behöver inte vara ett teknikfreak för att kunna sätta dig in i hur det fungerar, säger Ulf.

I SenseHub™ kan man följa djurens idissling och ättider per timme

I SenseHub™ kan man följa djurens idissling och ättider per timme. Här syns tydligt att något hänt under natten som gjort att kon inte mår bra, systemet har skickat ett larm efter flera timmar av inaktivitet hos kon. Man har på morgonen skött om kon och vidtagit åtgärder, några timmar senare är hon igång och äter och idisslar igen.