Vi har ökat besättningens värde

På halländska gården Salltorp har man gjort stora avelsframsteg i besättningen under kort tid. Bakom framgångarna ligger embryoöverföring.

Gun Karlsson som driver Salltorp tillsammans med maken Sven och deras son Oskar
Kjell Johansson avelsrådgivare och Gun Karlsson

Embryoöverföring, eller embryotransfer, innebär att ett embryo spolas från en ko eller kviga och tillförs en annan. På gården Salltorp utanför Falkenberg i Halland började man arbeta med embryoöverföring 2018 när gården sålde en Holsteinkviga till VikingGenetics för spolning i Finland. Efter spolningen fick Salltorp köpa tillbaka tio embryon.

– De la vi in på naturliga brunster som resulterade i en kviga och i tre tjurar. Kvigan behöll vi och en av tjurarna sålde vi till Viking och nu står den som tjurfader hos dem. Det blev väldigt lyckat, säger Gun Karlsson som driver Salltorp tillsammans med maken Sven och deras son Oskar.

På Salltorp har man fyra mjölkrobotar och cirka 250 mjölkkor. Större delen av besättningen består av Holsteinkor men här finns även SRB-kor och några korsningar. Efter de goda erfarenheterna med de första inläggningarna bestämde sig Gun och Sven Karlsson för att tacka ja när de förra året fick ett erbjudande om spolningskontrakt på en av gårdens röda kvigor från VikingGenetics. 

– Då spolade vi hemma på gården och synkroniserade mottagardjurens brunster till spolningen för att kunna lägga in färska embryon. Vi fick ut 16 dugliga embryon varav 8 kunde läggas in direkt. För övriga embryon kom vi överens med Viking om att lägga in dem när vi fick naturliga brunster igen, säger Gun Karlsson. 

Högt NTM och hornlös

Spolningen resulterade totalt i tio kalvar varav fem kom från färska embryon. Kalvarna har fått växa upp tillsammans. 

– Det är jätteroligt, det är som att man får en kull med kalvar. Från den här spolningen fick vi bland annat två tjurar som vi sålde till Viking och två av kvigorna kommer vi att spola i framtiden. En av dem kommer vi dessutom att spola två gånger eftersom hon har högt NTM och är hornlös, vilket är eftertraktat, säger Gun Karlsson.

Sedan dess har Salltorp genomfört ytterligare en spolning på kvigan som gården fick som embryo från Finland och i år har de sex spolningar planerade på gården. Precis som vid sina tidigare spolningar tar de hjälp av Växa Sveriges serviceteam för embryoöverföring. Förutom själva spolningen hjälper Växa till med inläggning och avelsrådgivning. När spolningen genomförs finns även veterinär från Växa på plats. 

– Det fungerar så himla bra. Vår kontaktperson heter Peter Jönsson. Han ansvarar för spolningen men ser även till att allt flyter och funkar. Nu ska vi spola igen om några veckor och inför spolningen har vi fått ett körschema med instruktioner om vad vi ska göra varje dag. Det är bara för oss att följa schemat som Peter satt ihop, säger Gun Karlsson.

Stora avelsframsteg 

Att arbeta med embryoöverföring är ett effektivt sätt att få fler avkommor efter de bästa hondjuren i besättningen. På så vis kan det genetiska framsteget och lönsamheten i besättningen öka. För Salltorp har det fungerat precis så. Från den kviga som först spolades på gården finns nu 5 kvigor i besättningen.

– Istället för att få en kalv har vi fem kvigor med högt NTM, de ligger alla mellan 17 och 29 i NTM. Det är högre NTM än vad vi har i snitt i den övriga besättningen. Det här innebär att vi kan göra väldigt stora avelsframsteg under kort tid, säger Gun Karlsson.  

salltorp.jpg

Fakta
Embryotransfer, ET, innebär att embryon spolas från en kviga eller ko och överförs till ett eller flera mottagardjur. Genom att arbeta med inköpta embryon kan du få in nya kofamiljer på ett smittsäkert sätt i din besättning.

Att spola egna djur i besättningen och lägga in färska embryon ger en något högre dräktighetsprocent jämfört med frysta embryon. Tänk på att mottagardjuret har betydelse för dräktighetsresultatet.

En lyckad spolning beror på flera faktorer såsom gott fruktsamhetsläge i besättningen, noggrann brunstpassning, många bra mottagardjur och ett gott samarbete mellan lantbrukare och embryoservice-teamet.

Genom att testa dina kvigor genomiskt, kan de allra bästa djuren identifieras och därmed finns chans till spolkontrakt från VikingGenetics.