Vi önskar God Jul och ett Gott Nytt År!

2021 närmar sig sitt slut. Återigen har året försvunnit innan vi riktigt har förstått allt det som hänt.

Växa har firat 10-årsjubileum, och vid en snabb tillbakablick syns det att verksamheten utvecklat sig i takt med tidens krav.

Ett jubileum som firats

 • Med ett 10-tal kostnadsfria webbinarier där nationella och internationella experter lyft aktuella ämnen. Webbinarierna genomfördes online, och många nyttjade möjligheten att ta med hela teamet på gården.

 • Med Kopodden av Växa med Lotta Bromé där Lotta besökte alla våra 10 vinnare av ”Årets Mjölkbonde®” med intervju och lägesreportage från gårdarna.

 • Med Växas nya design med logga och jingel, som redan präglar vår webbplats, kläder och snart också våra bilar.

 • Med 10-årskalas under hösten för medlemmarna i alla Växas kretsar. Några få kalas kommer att äga rum nästa år, när det blir möjligt enligt Folkhälsomyndighetens regler. Rapporterna från kalasen berättar om superstämning, underhållning, glada människor och massor av prat. Ett uppskattat initiativ, då vi verkligen har saknat att träffas.  

Fokusområden under året som gått

Tillsammans med många av våra goda samarbetspartners, har vi haft extra fokus på: 

 • Hållbarhet
  Tillsammans med sju samarbetspartners har vi lanserat rapporten Framtidens Jordbruk och gjort debattartiklar och inspel i olika sammanhang. Vi har utsett en hållbarhetschef och tagit fram ett eget koncept för hållbarhetsrådgivning. Konceptet är baserat på 45 praktiska åtgärder för att ytterligare minska klimatavtrycket på gårdsnivå.

 • Digital närvaro
  Vi har lagt om till digitala versioner för de flesta kurser i vårt kursprogram och även delar inom djurägersemin- och ViLA-utbildningen. Rådgivningen har flutit på bra med en mix av digital uppkoppling i kombination med enskilda besök, beroende på hur läget kring covid sett ut. Och hela förtroendamannaarbetet fungerat riktigt bra digitalt.

 • Veterinärbristen
  En fortsatt utmaning inom branschen. Bland tjänstemän och i förtroendemanakåren har det lagts kraft på idéer och inspel som uppbackning till SLU och SJV. Syftet är att skapa bättre veterinär service till lantbrukarna i framtiden och säkerställa att livsmedel kan produceras utan risk för djurens hälsa.

Nu ser vi fram emot 2022 där Växas fortsatta fokus ligger på ”Det Ledande Kunskapsföretaget”. 

Ända fram till i dag hade vi väl alla trott på ett år utan restriktioner – istället blir det åter ett improviserat agerande från vecka till vecka, och en längtan efter att få träffas mer.

Med det hälsar Växa alla en God Jul och hoppas att vi snart får träffas på riktigt!
Dorit Greve, VD

Arbetar som:
VD

Telefon:
010-471 09 11

Mobiltelefon:
070-534 02 24