VikingGenetics fusionsplaner avbryts

Beslut har nu tagits om att avbryta fusionsplanen mellan VikingGenetics, Masterrind och Innoval.

För ett år sedan beslutade företagen att skapa Arcowin med syfte att stötta och utveckla avelsarbetet för ägarföreningarna. Dessutom beslöts senare att undersöka möjligheterna att fusionera de tre företagen. Beslut har nu tagits om att avbryta fusionsplanen. VikingGenetics, Masterrind och Innoval kommer fortsätta arbetet med gemensamma avelsprogram och några forskning och utvecklingsprojekt men fortsätta agera som fristående företag.

Läs mer i det officiella pressmeddelandet från VikingGenetcis