VikingRed: Mest sålda tjurar 2020

Exporten av VikingRed överskred för första gången dosförsäljningen på hemmamarknaden. Totalt såldes 780 000 doser och av dessa var 125 000 doser könssorterade.

Hemmamarknaden

Fyra tjurar ligger nära varandra i topp med mer än 20 000 sålda doser. Topp 3 tjurarna är även från tre olika länder. Den tjur som sålt mest är VR Vario, som också är den näst mest sålda tjuren av X-vikdoser. Andraplatsen går till den svenska tjuren VR Heeman. Den sista tjuren med mer än 20 000 sålda doser är den svenskfödda tjuren VR Foredal, han är även den tjur med flest sålda konventionella doser.  

Det är en stor variation på härstamningarna av sålda tjurar, och endast VR Utu har två söner på listan. Även VR Faber återkommer två gånger då han finns som både fader och morfader i listan av de mest 10 tio sålda tjurarna.

Topp 8 mest sålda VikingRed tjurar 2020 - SE/FIN/DK 

 • VR Vario, VR Viljar x VR Faber, uppfödare Katri & Anne. Mty Anttila Kyösti, Finland, NTM +22.
  Totalt antal sålda doser: 24 109 varav x-vik 4 372.

 • VR Heeman, VR Hashtag x VR Fonseca, uppfödare Johan & Birgitta Linderkers, Sverige, NTM +30.
  Totalt antal sålda doser: 22 396 varav x-vik 4 217.

 • VR Farnam, VR Filur x Pell Pers, uppfödare Søren Røndbjerg, Danmark, NTM +28.
  Totalt antal sålda doser: 22 049 varav x-vik 4 880.

 • VR Foredal, VR Fabu x VR Hattrick, uppfödare Gunnar & Claes Bergstrand, Sverige, NTM +26.
  Totalt antal sålda doser: 21 892 varav x-vik 1 441.

 • VR Ung, VR Up x VR Fiat, uppfödare Womtorp Jordbruk, Sverige, NTM +32.
  Totalt antal sålda doser: 13 116 varav x-vik 71.

 • VR Uncca, VR Utu x VR Yves, uppfödare Juha & Riitta Pitkänen, Finland, NTM +19.
  Totalt antal sålda doser: 12 993.

 • VR Halvar, VR Herbert x VR Wand, uppfödare Ulf & Anneli Lantbruks AB, Sverige, NTM +23.
  Totalt antal sålda doser: 12 177.

 • VR Hosea, VR Hjuve x VR Tokyo, uppfödare David Karlsson, Sverige, NTM +25.
  Totalt antal sålda doser: 11 942 varav x-vik 2 745.

Försäljningen i Sverige 

I Sverige var den mest sålda VikingRed-tjuren VR Foredal med 9 733 doser. Nummer två blev VR Heeman med 9 495 doser varav 1 606 X-vik-doser. Han blev även den mest sålda X-viktjuren i Sverige. Därefter följer VR Vario med 8 755 doser, VR Farnam med 8 571 doser och VR Halvar med 6 125 doser.  

5 av de 10 mest sålda tjurarna var från Sverige. Ett resultat av ett mycket bra arbete från svenska uppfödare. Tre av tjurarna var från Finland och två från Danmark. Stort grattis till alla uppfödare för ett mycket bra avelsarbete!  

Exportmarknaden

2020 fick omvärlden upp ögonen för X-vik. Ökningen var imponerande 31 procent i antalet X-vikdoser, medan exportdoserna ökade med en bit över sex procent. Ungefär 400 000 doser av VikingRed exporterades och av dessa var 84 600 X-vikdoser. 

För första gången var en genomisk tjur den mest sålda tjuren på exportmarknaden, VR Fanof. Andraplatsen gick till avkommeprövade tjuren VR Tokyo från Sverige. VR Tokyo blev även den bästa avkommeprövade tjuren i Australien. På tredje och fjärdeplats hamnade VR Vimo och VR Vilperi som även de är genomiska tjurar.

På femte plats hamnade VR Fenton, som också var den mest sålda tjuren under 2019. VR Fenton lever fortfarande, och trots att han är den äldsta tjuren hos VikingGenetics producerar han fortfarande doser. På åttonde plats hittar vi den svenskfödda tjuren VR Violin, som fortfarande ligger högt med sitt genomiska avelsvärde.  

Topp 5 mest sålda VikingRed-tjurar 2020 - Export

 • VR Fanof P, VR Flake P x VR Ejstrup, uppfödare Torben Stolshøj-Pedersen, Danmark, NTM +29.
  Totalt antal sålda doser: 29 128 varav x-vik 14 064.

 • VR Tokyo, VR Tuomi x V Föske, uppfödare Göran Carlsson, Sverige, NTM +8.
  Totalt antal sålda doser: 28 789 varav x-vik 7 075.

 • VR Vimo, VR Viljar x Rockstar, uppfödare Stakkehavegård, Danmark, NTM +29.
  Totalt antal sålda doser: 28 011 varav x-vik 10 663.

 • VR Vilperi, VR Viljar x VR Hambo, uppfödare Pekka Kallioinen, Finland, NTM +25.
  Totalt antal sålda doser: 22 767 varav x-vik 11 169.

 • VR Fenton, R Fastrup x Gunnarstorp, uppfödare Morten Hansen, Danmark, NTM +21.
  Totalt antal sålda doser: 18 031 varav x-vik 3 377.  

Största exportmarknaderna för VikingRed

Om vi ser till antal sålda doser, är USA den största exportmarknaden för VikingRed. Därefter kommer Nya Zeeland. Lantbrukarna i Nya Zeeland har verkligen fått upp ögonen för VikingRed som tredje ras i sin kända Kiwi-korsning, en korsning innehållande Holstein och Jersey. Australien hamnade på tredje plats i försäljningsstatistiken, följt av Storbritannien och Polen.