Vilka kor och kvigor ska betäckas?

Snart är det dags att planera inför kommande betäckningssäsong. MinGård® kan vara till hjälp när du ska fördela avelstjurarna och skapa lämpliga betesgrupper.

MinGård® underlättar planeringen

Vid planering av betäckningssäsongen kan du enkelt skapa dina egna listor. Ta med valfri information för att avgöra om korna ska gallras eller betäckas, och i så fall med vilken tjur.

Intressanta uppgifter att ta fram kan vara kornas senaste kalvningsdatum, kalvningsförlopp, ålder, kalvningsintervall och härstamning. För att välja lämplig betäckningstjur kan även kön på årets kalv vara intressant, om du vill hålla isär tjurkalvar från kvigkalvar. 

En lista för kvigorna kan innehålla åldern, eventuell vikt, far, mor och morfar om de är tvillingfödda. Om kvigorna vägs är det den senaste vikten som är intressant.

I avelsbesättningar är avelsvärden en viktig information om djurens genetiska kapacitet. De kan avgöra både om hondjuren platsar i besättningen, och vilken avelstjur som bäst kompletterar kon eller kvigan. En mer komplett bild av vad äldre kor har presterat syns på individens Djurkort. Här finns bland annat kons alla betäckningar, insemineringar och kalvningar med uppgift om kalvarnas vikter och tillväxter.

Förslag på innehåll till listor

Kor med avkommor

 • Kons öronnummer
 • Senaste kalvningsdatum
 • Kalvningsnummer
 • Kalvningsförlopp senaste kalvning
 • Kalven/kalvarnas öronnummer
 • Kalven/kalvarnas kön
 • Fader till kalven, identitet eller namn
 • Morfar till kalven = Moderns far
 • Kalvens/kalvarnas födelsevikt
 • AIX, FIX, MIX, PIX

Kvigor

 • Öronnummer
 • Födelsedatum
 • Ålder månader
 • Född tvilling
 • Far, identitet och/eller namn
 • Morfar, identitet och/eller namn
 • Senaste vikt
 • AIX, FIX, MIX, PIX

Så här gör du egna listor

Gå in på Händelser och listor och välj listan Kor med avkommor. Klicka på ikonen med kugghjulet så framgår vilka uppgifter som skrivs ut på listan och vilka som kan väljas till. De mörkgrå fälten är de som är valda medan alla ljusgrå kan väljas. Välj genom att klicka så byter fältet färg.

 • Glöm inte uppdatera
  Val och ordning på kolumnerna - Här kan du välja bland uppgifter och i vilken ordning de ska presenteras på listan. Högerklicka på vald uppgift och dra den till önskad plats. Glöm inte att uppdatera listan, då får du fram din nya lista med de uppgifter du valt.

 • Spara listan
  Ser listan bra ut? Då kan du spara den genom att trycka på ikonen som ser ut som en diskett. Döp listan till ett eget namn och tryck ”Spara som ny”. Nu finns den lagrad och kan användas igen.

 • Sortera
  I exemplet är korna sorterade efter kalvningsdatum. Om du vill ha en annan sorteringsordning klickar du i rubriken, exempelvis på kalvens fars namn. Då får du kalvarna sorterade efter namn på fadern.

 • Filtrera
  Vill du bara se kalvarna efter en viss far? Tryck på ikonen som ser ut som en tratt och skriv in namnet på tjurens far. Då försvinner alla kalvar som har annan far. På samma sätt kan du i rubrik ”kön” välja att bara visa tjurkalvar eller kvigkalvar.