Vilka nyckeltal är viktiga för dig?

Nu kan du vara med och påverka vilka nyckeltal som ska synas i framtida versioner av MinGård.

Just nu håller vi på med vidareutveckling av besättningsöversikten i MinGård, och undrar vilka nyckeltal du skulle vilja se där. Genom dina svar i enkäten har du möjlighet att påverka utvecklingen.  

Nyckeltalen kan användas för att följa hur det går för besättningen inom olika områden. De kan larma om förändringar som sker under kortare tidsperioder, eller visa hur besättningen fungerat under en längre tid. Du får uppföljning av produktionen, exempelvis mjölk, slakt och antal födda kalvar, och får en vy av läget kring djurhälsa, fruktsamhet, ekonomi – ja, nästan vad som helst. 

Enkät om nyckeltal 

Nu hoppas vi på att få låna några minuter av din tid med att sålla fram vilka nyckeltal som ska visas i besättningsöversikten. Alltså de nyckeltal som du vill kunna hitta snabbt och följa regelbundet.  

Sista svarsdag 15 juli

Enkäten tar ungefär 5 minuter att svara på. Har du fler än en huvudsaklig produktionsform får du gärna fylla i en enkät för respektive inriktning. 

Till enkäten