Beräkna värdet på din framtida mjölkko

Tänk dig att kunna sätta ett framtida ekonomiskt värde på kor och kvigor redan vid rekrytering. Just nu pågår forskning där besättningens framtida prestation är i fokus.

Verktyg ska kunna visa besättningens framtid

Forskningsprojektets mål är att du som djurägare ska kunna räkna ut vilka kor och kvigor som har störst potential i produktionsekonomin. Med hjälp av djurinformation från Kokontrollen och gårdens ekonomiska uppgifter, som kostnader för mjölkpris, foder och uppfödning, utvecklas ett verktyg som ska göra det möjligt. Resultatet kommer att ge ett ekonomiskt värde på dina kor och kvigor, baserat på hur de förväntas prestera i din besättning i framtiden och med dina förutsättningar. 

Prestationsindex

Bättre ekonomi och djurvälfärd 

Kokontrolldata tillsammans med gårdsegna uppgifter, skapar förutsättningar till ett bättre ekonomiskt resultat. Det bidrar också till en förbättrad djurvälfärd genom att möjliggöra utslagning baserat på exempelvis hälsa.  

Växa samarbetar med SLU i det här tvååriga forskningsprojektet.  

Arbetar som:
Affärsområdeschef Kunskap och Utveckling Avel

Telefon:
010-471 09 40

Mobiltelefon:
070-537 06 63