Byggtips från andra sidan Atlanten

Standardiserade mått, planerade och generösa ytor för klövverkning och planering för maskiner är några av de saker som byggrådgivarna plockade med sig hem från Wisconsin, USA.

För att stärka kompetensen och inspireras besökte två byggrådgivare sju gårdar med besättningar mellan 400 och 4000 djur i Wisconsin. Flera nyttiga byggtips hittades på de högavkastande gårdarna.

Plats för verkning

Tydliga rutiner och ytor för klövverkning förenklar arbetet, till exempel fasta avskiljningsytor där verkstol kan ställas upp. Egen verkstol med tillhörande ytor möjliggör klövverkning löpande under året. En så kallad bud box i anslutning till verkstolen gör det enkelt att fylla på med kor till verkning.

Bygg för maskiner

Där arbetet i stallet sköts med maskin, som utfodring och utgödsling finns det några enkla och smarta saker som kan byggas in. För att inte riskera att få upp gödsel på foderbordet när drivgångarna skrapas kan en gjuten betongkrubba för salt byggas in längst ut på foderbordet närmast drivgångarna. Påkörningsskydd skyddar portarna och på platsgjutna halvväggar kan kanterna skyddas med plåtskoning. 

bygg-usa.jpg

Tänk på måtten

Stallarna som Växas byggrådgivare besökte var byggda i stor del efter rekommenderade mått från University of Wisconsin-Madison. Dessa mått används som utgångspunkt i planeringen när gångar, liggbås och tvärgångar projekteras. Kor ska kunna mötas utan konflikt i skrapgångar, och en övergång ska vara rymlig nog att kor både kan stå och dricka samt mötas på övergången. Ett liggbås ska tillåta kon att lägga sig, vila och resa sig utan hindrande inredning.

Uppdaterade rekommendationer

Går du i byggtankar? Nu finns det uppdaterade riktlinjer med mått för framför allt liggbås, gångar och foderbordskanter som tagits fram utifrån amerikanska och danska rekommendationer. Fråga din byggrådgivare eller veterinär efter de uppdaterade riktlinjerna.