Dags att bygga?

Vid nybyggnation, tillbyggnad eller ombyggnation av befintlig byggnad uppstår ofta frågor kring konstruktionslösningar, dimensioner och spännvidder - speciellt om man ska bygga på egen hand.

Stora byggprojekt

Ett tips är att tänka igenom stomsystemet i ett tidigt skede. Det skapar bättre utrymme till att kunna påverka placering, funktion och därmed också kostnaden för stommen. Vid planering av en ny byggnad kan du förbättra stommens förutsättningar med små förändringar och därmed minska materialkostnaderna. Du kan spara din tid genom att låta konstruktören ta fram de förutsättningar och krav som behövs, innan du ber om offerter på stommen. Passa också på att ta upp dina funderingar och hur stommen påverkas vid olika alternativ.

ritning.jpg

Mindre projekt - bygga själv

Ett väl genomtänkt stomsystem och en korrekt dimensionering av stommen kan minska materialåtgången, korta byggtiden och minska kostnaden för investeringen. Även i mindre projekt där du bygger allt på egen hand. Kanske att du har en längre spännvidd eller grundläggning som du är osäker på. En konstruktör kan bistå med allt ifrån enkla konstruktionsritningar till dimensionering av en enskild byggdel.

Ombyggnation

Vid ombyggnation i befintlig byggnad kan det ofta behövas ingrepp i stommen för att få önskad planlösning. Konstruktören kan kontrollera och exempelvis ta fram nya pelarplaceringar eller dimensionera nya avväxlingar och öppningar.

Konstruktion

Oavsett om det handlar om nybyggnation, till- eller ombyggnad, kan du påverka kostnaderna med genomtänkta konstruktionslösningar. Hör gärna av dig med dina konstruktionsfrågor till byggrådgivare Olof Göransson.

Arbetar som:
Byggrådgivare

Telefon:
010-471 08 13

Mobiltelefon:
076-119 46 98