Förändringar i genomiska avelsvärden

Junis avelsvärdering ger förbättrad beräkning av genomiska avelsvärden för RDC och jersey. Det förändrar inte rangeringen av djuren, men sänker NTM och påverkar de exteriöra egenskaperna.

En förbättring av beräkningen för de exteriöra egenskaperna kropp, ben och juver har genomförts under den senaste avelsvärderingen. Då data visat att avelsvärdena har varit övervärderade gjordes förändringen för att spegla verkligheten bättre.

Genomsikt testade tjurar och hondjur

Förändringen berör alla genomsikt testade tjurar och hondjur och påverkar de genomiska avelsvärdena för de enskilda egenskaperna i delindexen kroppsstorlek, ben och juver. Något som också påverkar NTM då egenskaperna påverkar totalindexet. Här visas förändringen av avelsvärdet för respektive egenskap och totalindex.

Egenskap

RDC

Jersey

Kropp 0.9 -4.3
Reslighet -1.9 -4.8
Kroppsdjup 2.6 1.4
Bröstbredd 1.9 -0.8
Mjölktyp -1.9 -2.3
Överlinje -0.3 -0.3
Korsbredd -0.8 -5.6
Korslutning -0.1 -0.2
     
Ben -3.8 -0.5
Hasvinkel -0.4 0.7
Benbakifrån -0.7 0.0
Haskvalité -3.8 -0.6
Benbyggnad -3.9 0.8
Fotvinkel 0.2 -0.4
     
Juver -5.4 -5.8
Främre anfästning -3.2 -4.6
Bakjuverbredd -3.7 -1.5
Bakjuverhöjd -1.7 -1.9
Juverligament 0.7 -1.2
Juverdjup -6.5 -5.6
Spenlängd -1.5 -0.1
Spentjocklek -0.2 -0.5
Spenplacering fram -2.1 -4.1
Spenplacering bak 0.4 -2.5
Juverbalans -2.1 2.5
     
NTM -1.6 -0.9

Oförändrad rankning av tjurar och hondjur

Rättningen ger samma effekt för alla genomiskt testade djur och påverkar därför inte djurens ranking för enskilda egenskaper. Rankingen för delindex och NTM påverkas endast marginellt. Rättningen minskar dock de uppskattade genetiska skillnaderna för exteriöra egenskaper mellan avkommeprövade och genomiskt testade semintjurar.

 

Arbetar som:
Affärsområdeschef Kunskap och Utveckling Avel

Telefon:
010-471 09 40

Mobiltelefon:
070-537 06 63