Friskare djur med FriskKo®

På ÖsterGrytinge Gård håller de koll på smittläget. Tack vare anslutning till FriskKo® och medverkan på Gröna listan kunde dräktiga kvigor säljas till Åland.

Camilla Olsson och hennes man Sten tog över släktgården ÖsterGrytinge 1986. I dag finns här 60 mjölkkor, 60 ungdjur och en liten köttdjursbesättning med Black Angus och Wagyu. Camilla är avelsintresserad och besättningen har utvecklats successivt, inledningsvis med inköp av djur.

Sten och Camilla Olsson på ÖsterGrytinge Gård

– Vi har länge funnits med på Gröna listan vilket behövs när vi säljer djur, säger Camilla Olsson på ÖsterGrytinge Gård.

Smittskydd har alltid varit viktigt på gården

– Vi har aldrig haft något utbrott av smitta, inte ens klövspalt eller ringorm. Vi äger själva alla maskiner och det enda vi lejer in är klövverkningen. Han har egen verksstol med sig och den är vi noga med att desinficera liksom all övrig utrustning, förklarar Camilla.

Eftersom gården har en egen djurtransport flyttar de också djuren själva till och från beten.

FriskKo® och Gröna listan ger fördelar vid försäljning

ÖsterGrytinge Gård abonnerar på provtagning av mejerileverad tankmjölk fyra gånger per år genom provtagningsabonnemanget FriskKo®. Efter fyra smittfria tankprover i rad kvalificerar besättningen sig till Gröna listan, och där har gården funnits med länge.

En anledning till att hon började abonnera på FriskKo® var just för att underlätta försäljningen av livdjur.

– När jag säljer till mjölkbesättningar nämner jag alltid att vi finns med på Gröna listan redan i annonsen eftersom många köpare efterfrågar det. Tack vare det kunde vi sälja dräktiga kvigor till Åland vilket var lite av en fjäder i hatten för oss, säger Camilla.

Camilla rekommenderar alla mjölkbönder att abonnera på FriskKo®, särskilt de som köper och säljer djur.

– FriskKo® är definitivt värt pengarna, säger Camilla.