God Jul och Gott Nytt År!

2022 ligger snart bakom oss. Lite naivt trodde vi vid ingången till 2022 att inget och ingen kan äventyra vår värld byggd på ömsesidig dialog och tillit.

Vi tillhör den generationen i Europa som inte har upplevt oro och krig, som alltid har haft tillgång till alla nödvändiga resurser och som inte alls trodde det skulle kunna förändras.

godjul.jpg

Under 2022 hände det

Kriget kom till Europa med stor effekt på alla resurser, på livsmedel och på internationell handel, och med det stor påverkan i vår vardag. Vi fick lära oss att hjälpa ett europeiskt grannland i krig och att stå enade i Europa. Personligen förundras jag fortfarande över hur snabbt allting kan förändras och hur lätt det är att mista de privilegier som vi alla trodde var självklara.

Växa har märkt av kriget

Framtidstron bland våra kunder och medlemmar har präglats av osäkerhet, särskilt i våras, medan situationen har stabiliserats något under hösten. Produktionsekonomin på gård har varit bra under 2022 och aldrig har mjölkpriset varit så högt, medan nötköttspriserna inte helt hängt med. Animalieproduktionen har påverkats av ett högt mjölkpris, ett acceptabelt köttpris, höga spannmålspriser, men också mycket höga el-, bränsle- och foderkostnader samt brist på råvaror.

Lönsamheten är A och O

I Växa har vi som första prioritering att säkerställa lönsamheten hos våra kunder. I år har det inneburit att visa upp lönsamheten, där mjölk minus foder och kött minus foder är ett par exempel. Vi har också påpekat betydelsen av att ha fokus på den ekonomiska effekten av att ha tydliga målsättningar för produktionen, till exempel inom djurflöde, reproduktion, könssorterade doser, god juverhälsa och effektiv foderanvändning. Under året har vi tillsammans med Svensk Mjölk, LRF Mjölk och Hushållningssällskapet, utvecklat en ny mjölkkalkyl i syfte att följa trenderna i mjölkproduktionen och snabbt uppmärksamma dessa.

När vi ser framåt mot 2023 minskar krigseffekten, men istället finns inflation och räntehöjningar. Osäkerhetsmomenten finns därmed kvar och det behöver fortsatt göras mycket mer för att stärka konkurrenskraften i branschen.

I Växa vill vi under 2023 ha ett fortsatt stort fokus på våra lantbrukares lönsamhet - det är viktigaste som finns.

Med det hälsar Växa alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Dorit Greve, VD

Arbetar som:
VD

Telefon:
010-471 09 11

Mobiltelefon:
070-534 02 24