Inspiration, affärer, fest och politik på Lyckseledagarna

Idag öppnar Lyckseledagarna, som arrangeras vart fjärde år av Lantmännen. Årets tema är Gårdens resurser. Det är också rubriken på lördagens paneldebatt där Magnus Carlman deltar.

Lyckseledagarna samlar deltagare från stora delar av norra Sverige och 360 personer är anmälda i år. Evenemanget äger rum på Hotell Lappland med mässa, paneldebatter och middag med dans. Besökare är välkomna till Växas monter i lokal Vargen, där vi finns på plats från kl. 9:00 lördag morgon till mässans slut kl. 15:00 på eftermiddagen.

Paneldebatt kring det norrländska lantbruket

Med temat Gårdens resurser ligger paneldebattens fokus på lantbrukarnas bedömning av de egna gårdarna som för små och för få, och hur lantbruket i norra Sverige kan hantera detta. Utmaningar som kan komma att diskuteras i debatten är glesheten och konkurrenskraften inom lantbruket, samt hur ungdomar kan lockas till norrländska landsbygden. I norra Sverige finns det dessutom ofta även tydliga fysiska begränsningar för tillväxt genom expansion när lantbruket bedrivs i dalgångar.

Detta och mycket mer diskuteras av representanter från Växa, LRF, Lantmännen och LF Bank diskutera, under ledning av Håkan Nilsson, som är sakkunnig LRF Norr och själv har erfarenhet av att driva mjölkproduktion.

- Inom kunskapsföretaget Växa bidrar ny teknik och digitala lösningar till att vi kan leverera expertkunskaper över hela landet. Konkurrenskraft och lönsamhet i branschen är förutsättningen för att Växa ska kunna fortsätta utvecklingen av verktyg och tjänster, och det är på gård som allt börjar. Jag ser fram emot att få diskutera hur vi kan tillvarata möjligheterna för lantbruket i norra Sverige, säger Magnus.

I lördagens paneldebatt deltar Magnus Carlman ordförande Växa, Göran Olofson ordförande Norrmejerier, Lotta Folkesson LRF Västerbotten, Sören Lundström Länsförsäkringar Bank samt Kristina Eriksson Lantmännen Foder. Debatten äger rum kl. 15:00 i stora hörsalen, Hotell Lappland.