Ny egenskap i kött x mjölk

Från och med november ingår egenskapen ungdjursöverlevnad i NAV:s avelsvärdering för köttrastjurar på mjölkkor. En viktig egenskap för både ekonomi och djurvälfärd.

Tillräcklig variation för avel på egenskapen

Avelsvärdet ungdjursöverlevnad baseras på data om ungdjursöverlevnad från Sverige, Danmark och Finland.

NAV har arbetat med de två egenskaperna ungdjursöverlevnad från period 1 - dag 1 till 30, och period 2 - dag 31 till 200. Arvbarheterna för egenskaperna är relativt låga; 0,01 för period 1 och 0,015 för period 2. Däremot visar resultaten på tillräckligt stor genetisk variation mellan tjurar. Det möjliggör en förbättrad ungdjuröverlevnad hos korsningskalvar med hjälp av avel.

Egenskapen består av tre avelsvärden; överlevnad dag 1-30, överlevnad dag 31-200 och ett kombinerat index baserat på lika viktning av de båda perioderna. Det ekonomiska värdet av ungdjuröverlevnad planeras att inkluderas i NBDI under 2023.

Så stor skillnad gör avelsvärdet

Nivån på ungdjursöverlevnad varierar mellan land, kön och ras. Den genomsnittliga överlevnaden är runt 96 - 97% i period 1 och 95 - 96% i period 2. För period 1 ger 10 enheter en effekt på 0,5% skillnad i överlevnad hos avkomman. För period 2 ger 10 enheter en effekt på 0,75% hos avkomman. 

För att publicera avelsvärden för egenskapen och dess index, måste säkerheten för period 2 vara minst 50%, baserat på minst 500 avkommor, eller så måste tjuren ha ett officiellt avelsvärde för kalvnings- och tillväxtegenskaper.