Ny nationell plattform för lantbruksdata

Agronod visar nu upp sin första produkt Agrosfär, ett automatiserat klimatberäkningsverktyg på gårdsnivå.

Startupbolaget Agronod samägs av Lantmännen, LRF, Hushållningssällskapet och Växa. Bolaget bygger nu en nationell plattform för delning av lantbruksdata.

En milstolpe i utvecklingen

Per Arfvidsson är styrelseordförande för Agronod. Han ser Agrosfär som ett viktigt steg i utvecklingen av Agronod och svenskt lantbruk.

- En plattform för datadelning och nya digitala lösningar är avgörande för att öka utvecklingstakten i sektorn och utveckla samarbeten som skapar lönsamma, innovativa och hållbara lantbruksföretag. Agrosfär är en viktig milstolpe i denna utveckling och mycket betydelsefull för att kunna mäta, över tid ökande hållbarhetsmervärden, säger Per Arfvidsson.

Agrosfär är ett verktyg som visar vad Agronod kan bidra med

Det första konkreta exemplet på ett verktyg som kommer från Agronod är Agrosfär. Agrosfär gör det enkelt att beräkna lantbrukets klimatavtryck på både gårds- och produktnivå. Verktyget innehåller tre viktiga komponenter: automatisk datainhämtning från olika datakällor på gårdsnivå, en beräkningsmodell och en resultatvy med information som lantbrukaren kan välja att dela vidare. Beräkningsmodellen har utvecklats i linje med den senaste vetenskapen och i samarbete med ledande experter, forskare och rådgivare.

- Agrosfär är ett viktigt case för att konkret visa upp och förklara möjligheterna med vår dataplattform, säger Emilia Liljeström, vd hos Agronod.

Växa är i Borgeby och presenterar Agronod

På Borgeby i nästa vecka kommer Malin Hidgård, hållbarhetschef på Växa, att delta i ett seminarium där Agronod och det nya klimatberäkningsverktyget Agrosfär, presenteras. Ett pressmeddelande är framtaget av ägarbolagen där syftet med Agronod och med Agrosfär presenteras.

- Jag har arbetat med Agronod under drygt ett och ett halvt år. Det är ett spännande arbete och jag ser mycket positivt på att branschen gemensamt arbetar för att samla och dela data. Det är roligt att nu kunna presentera den första pilotversionen av det nya klimatberäkningsverktyget, Agrosfär. Det ska verkligen bli intressant att få delta i seminariet på Borgeby och höra de frågor som lantbrukare och andra intressenter har, säger Malin Hidgård. Det finns stora möjligheter för en plattform som denna och den kommer att utvecklas successivt.

Agronod finns på plats under Borgeby Fältdagar och Brunnby Lantbrukardagar för att hålla i seminarier.
Tidpunkter på Borgeby
Tidpunkter på Brunnby

Pressmeddelande
Agronod visar upp ett nytt verktyg för klimatberäkning

Arbetar som:
Hållbarhetschef

Telefon:
010-471 03 32

Mobiltelefon:
073-0733127