Nya ekoregler vid inköp av avelsdjur

Från och med 1 januari krävs individuellt godkännande vid inköp av icke-ekologiska djur. Undantaget är djur av utrotningshotade raser.

I år började den nya EU-förordningen om ekologisk produktion att gälla. Enligt det nya regelverket måste djurhållare bland annat ansöka om individuellt godkännande vid samtliga inköp av icke-ekologiska djur. Undantag görs för inköp av djur av utrotningshotade raser.

Databas för ekologiska djur

Under första kvartalet 2022 lanserar Jordbruksverket databasen OrganicXlivestock, som gör det möjligt för lantbrukare att saluföra sina ekologiska nötkreatur. I databasen kan djurägare registrera sina djur kostnadsfritt.

Med tillstånd från Jordbruksverket kan du i undantagsfall ta in ett begränsat antal icke-ekologiska djur för avel. För att ansöka behöver du först kontrollera om det finns motsvarande ekologiska djur i databasen.

Undantag du kan ansöka om

  • Inköp av ett obegränsat antal kalvar som inte är ekologiska, när du första gången sätter samman en ekologisk besättning. Kalvarna du tar in måste vara yngre än 6 månader.

  • Om du har färre än 10 nötkreatur
    Tillstånd att under ett år köpa in 1 djur som inte är ekologiskt.

  • Inköp av icke ekologisk avelstjur.

  • Om du har fler än 10 nötkreatur
    Inköp av kvigor som inte är ekologiska i ett antal som motsvarar 10 procent av antalet vuxna nötkreatur i besättningen.

  • Om du ska utöka besättningen väsentligt, byta ras, eller utveckla en ny djurspecialisering får du köpa upp till 40 procent icke ekologiska kvigor. Räkna på det antal vuxna djur som du kommer att ha efter rekryteringen.

Individprövningen och tjurauktion

Svensk Köttrasprövning har haft en aktiv dialog med Jordbruksverket eftersom det nya regelverket påverkar tjurauktionen som anordnas varje år. När samtliga tjurar som står på prövningsstationen blir konventionella, måste ekologiska lantbrukare ansöka om dispens från Jordbruksverket innan de kan köpa en avelstjur på auktionen.

Tjurarna som säljs på auktionen är kvalitetsdeklarerade och årgångens absolut bästa avelstjurar. För ett fortsatt hållbart avelsarbete är det därför av största vikt att individprövade tjurar även i fortsättning finns tillgängliga i samma omfattning - oberoende val av produktionsinriktning.

Jordbruksverket har som ambition att lantbrukare som ansöker om dispens ska få beslut inom en vecka. De har även tagit in en extraresurs för att väntetiderna inte ska bli för långa.