Nya schabloner för stallgödsel

1 mars införs nya schabloner för beräkningar av producerad gödselmängd och fosforinnehåll i stallgödseln.

Lagringskapacitet och storlek på spridningsareal

Nya schabloner för beräkning av producerad gödselmängd och fosforinnehåll i stallgödsel kan påverka vilken lagringskapacitet du behöver för din gödsel. Det kan också innebära förändringar i hur stor spridningsareal du behöver ha tillgång till.

Gödselmängd

Alla lantbruksföretag ska ha en dokumenterad beräkning av vilken lagringsvolym som krävs för den gödsel som produceras i företaget. Du ska även kunna visa att det finns tillräcklig lagringskapacitet för gödseln, exempelvis genom egna eller kontrakterade gödselbrunnar.

Ändrade schablonvärden

Uträkning av gödselmängder kan göras med schablonvärden för hur mycket gödsel som produceras per djur. Det är själva schablonerna som justeras i lagstiftningen. Gödselmängden skiljer sig även åt beroende på om det är ekologisk och konventionell produktion.

  • För mjölkkor och dikor har schablonen för mängden producerad flytgödsel per djur ökat.
  • Mängden flytgödsel från kvigor, stutar och tjurar ligger på samma nivå som tidigare.

Lagringskapacitet för gödsel

I samband med ändringen är det också aktuellt att se över din beräkning av lagringskapacitet. Det är inget krav på att använda schablonerna. Men om du frångår dem och har annan gödselproduktion, krävs det bra argument.

Svårt med dispens

Om du tidigare haft problem med tillräcklig lagringskapacitet, trots att du uppfyllt schablongränserna, behöver du utöka din kapacitet. Det kommer att bli svårare att få dispens för spridning av gödsel under perioder med spridningsförbud.

Fosforinnehåll

Schablonerna för djurens fosforutsöndring i gödsel har också ändrats. Att djuren beräknas utsöndra mer fosfor än tidigare, innebär att du behöver ha större spridningsareal för dina djur.

  • Mjölkkor med 8000 kg ECM utsöndrar mindre fosfor än den tidigare schablonen, medan de med högre produktion beräknas utsöndra mer än tidigare schablon.
  • Ungdjur och dikor ligger kvar på samma schablon som tidigare.

Samtliga schabloner som gäller från och med 1 mars 2022 hittar du i bilaga 7 och 8 till Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2021:37.

Sök SJVFS 2021:37 på jordbruksverket.se

Hör av dig till oss om du önskar rådgivning kring beräkning av gödselmängder, lagringsbehov eller spridningsareal.

Kontakta oss

Arbetar som:
Miljörådgivare

Telefon:
010-471 03 19

Mobiltelefon:
073-633 72 71